Ene Kohtla

Sinu professionaalne partner talentide leidmisel ja hoidmisel

Ene Kohtla

Minu lugu personalitöö valdkonnas algas enam kui 25 aastat tagasi.

Minu kogemus personalijuhina on tulnud peamiselt kolmest suurepärasest ettevõttest, kes on kõik mind mõjutanud ja andnud võimaluse kasvada ning areneda nii professionaalses mõttes kui ka inimesena. Aitäh Teile, Seesam Kindlustus, Elion Esindused ja Personalifirma Manpower.
Ehkki olen personalijuhina kokku puutunud personalitöö pea kõigi spektritega, on mulle eriti südamelähedased töötajate värbamise ning inimeste ja muutuste juhtimisega seotud teemad. Kuna need on ka, eriti arvesse võttes praegust olukorda ja muutusi töömaailmas, väga olulised valdkonnad, kus juhid ja organisatsioonid vajavad tuge, siis loodan, et saan abiks olla.


Värbamine pole kunagi igav!

Värbamine on minu jaoks väga põnev valdkond, mis on aastate jooksul väga palju muutunud ja arenenud, mis omakorda nõuab pidevat õppimist, uute lahenduste otsimist ning muutustega kohanemist kõigilt värbamisega kokku puutuvatelt osapooltelt.

Olen värbamisega olnud seotud erinevates rollides: kujundanud personalijuhi ja värbajana ettevõtte meeskonda; pakkunud ise paljudes erinevates sektorites tegutsevatele klientidele värbamislahendusi (värvates nii spetsialiste kui ka juhte) ning olnud värbamistiimile mentoriks.


Pean ennast inimeste inimeseks.

Seetõttu on mulle ka väga olulised inimeste juhtimisega seotud teemad ning muutuv töömaailm, koos sellega kaasnevate uute võimaluste ja põnevate väljakutsetega.

Tahan oma töös keskenduda asjadele, mida ma oskan ja armastan. Ja mille kaudu saan ka ise õppida ning areneda ning oma teadmisi ja kogemust omakorda ühiskonnale tagasi anda. Kui seeläbi saavad ettevõtted edukamaks, juhid teadlikumaks, töötajad ning kandidaadid õnnelikumaks, siis on ka minul põhjust rõõmustada.

Mind soovitavad:

Kadri Kruusaauk
Learning Partner in ABB Baltics

Koostöö Enega on laabunud alati ladusalt. Ta on professionaalne värbaja, kellele on jõukohane leida sobiv inimene igale ametikohale. Mul on olnud võimalus teha Enega koostööd juba mõned aastad. Meie koostöö alguses olimegi keerulise ülesande ees leida inimesed paljunõudvatele ametikohtadele arendustegevuse valdkonnas. Vaatamata sellele, et esialgu tundus olevat tegu võimatu ülesandega, leidsime need inimesed! Heameel on tõdeda, et nad töötavad organisatsioonis tänaseni.

Tuuliki Kasonen
Sunly OÜ turundusjuht

Minu kokkupuude Enega ulatub aastate taha, olles tema abil nii värvatava kui ka värbaja rollis olnud. Ene kogemuste ja teadmiste pagas töötajate otsimisel ja valimisel on muljetavaldav, aga mis veelgi olulisem - Enel on väga hea tunnetus õigete inimeste kokkuviimisel õige ametikoha ja meeskonnaga, mistõttu sünnib enamasti aastatepikkune koostöö.

Inga Arula
Director of Operations Baltics

Heade töötajate värbamine on väga oluline ja keeruline protsess. NeoLife on aastatega laienenud ja uute töötajate värbamisel on Ene Kohtla olnud meile alati väärtuslikuks toeks sobivate töötajate leidmisel. Ene on mõistnud milliseid oskusi ja isiksuseomadusi me vajame.

Krista Vihul, Personalipartner / HR Partner, Estonia and Latvia.
Lindström Group

Olen Enega kokkupuutunud nii kandidaadina kui ka värbava ettevõtte esindajana. Ene on oma töös professionaalne, peab kinni kokkulepetest ning jätab alati sooja ja sõbraliku mulje. Minu teine kogemus pärineb ajast, kui tegime töötajate värbamise osas koostööd Manpoweriga, kus Ene oli tugevaks taustajõuks. Olime teenusega väga rahul, kõikidele meie soovidele ja tähtaegadele reageeriti ülikiirelt ning leidsime vajalikud töötajad vabadele ametikohtadele.

Airi Neemre
Hotell Olümpia AS personalijuht

Meie kogemus outplacement teenuse kasutamisel on väga positiivne, sest koondamise järgsete kohtumiste käigus pakuti meie endisele töötajale nii tehnilist kui vaimset tuge. Ene omab suurepäraseid teadmisi Eesti tööturul toimuva kohta. Välise professionaalse konsultandi kasutamine andis meie endisele töötajale kindluse ja turvatunde, et temasse suhtutakse eelarvamustevabalt ja ta saab parimad praktilised juhtnöörid kuidas tööturul end taas näidata.
Töötaja tagasiside: 'Kõige enam imponeeris Ene professionaalne suhtumine, mis oli ühtaegu toetav, julgustav ja näpunäiteid jagav. Ta suunas mind esmalt enesesse vaatama ja otsustama, millises suunas sooviksin edasi liikuda ning mida selleks ette võtta. Ene andis nõu, kuidas ehitada üles oma kuvand võimalikule uuele tööandjale ning persoonibränd ja kuidas end tööjõuturul paremini müüa ning luua suhtevõrgustik võimalike potentsiaalsete tööandjatega.'

Monica Mänd
OÜ Utilitas personalijuht

Utilitas on kasutanud Ene abi taastuvenergia tippspetsialistide värbamisel. Meie koostöö on olnud sujuv ja tulemuslik, oleme Ene kaasabil tutvunud mitmete huvitavate ja kompetentsete inimestega ning jõudnud ka uue töösuhteni.

Aljona Mändlo
AS Fifaa personalijuht

Enel on erakordselt hea inimeste tunnetus, mida ta ka edukalt oma pikaajaliste värbamisprotsesside ja personalivaldkonna kogemusega kombineerib. Suhtlus oli meeldiv ja asjatundlik, ettepanekutele reageeriti kiiresti. Ja mis kõige tähtsam- saime tänu värbamiskampaaniale lühikese ajaga lubatud hulga kandidaate ning palju kontakte. Koostööga jäime väga rahule ning kaalume jätkuvat koostööd ka edaspidi.

Kui Sa vajad abi personalitöös või siis soovid leida head töötajat!