Privaatsuspoliitika


Ettevõte kogub ja töötleb:
klientide ja koostööpartnerite andmeid ( ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed), mis on vajalikud lepingute sõlmimiseks ning infovahetamiseks ning kodulehe ning sotsiaalmeedia kontode kasutajakogemuse analüüsimiseks ning parendamiseks.

Kandidaatide andmeid, mis on vajalikud värbamisprotsessis osalemiseks (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed) ning töötajate oskuste ja sobivuse hindamiseks (CV-s või Linkedini profiilis sisalduv info, kirjavahetus, soovitajate andmed, soovituste sisu, telefoni- ja F2F intervjuude sisu). Värbamisprotsessi vältel on ettevõttel õigus jagada kandidaadi andmeid klientettevõttega, kuhu kandidaat kandideerib. Klientettevõttega on sõlmitud kokkulepe, et kandidaatide andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ning andmekaitse põhimõtteid järgides.
Teistele täiendavatele osapooltele (klientidele) kandidaadi andmete edastamine ilma tema nõusolekuta ei ole lubatud.

Kandidaadi andmeid säilitatakse vaid värbamisprotsessi vältel, kuhu kandidaat kandideeris või kandidaadi soovil ja nõusolekul andmepangas peale värbamisprotsessi lõppu.

Kandidaadil on õigus avaldada soovi oma andmete kustutamiseks andmepangast, teatades sellest e-maili aadressil: ene@enekohtla.ee, peale mida andmed kustutatakse koheselt.

Ettevõte töötleb ja säilitab kõiki tema kasutuses olevaid andmeid vastutustundlikult ja seadust järgides.

Kui Sa vajad abi personalitöös või siis soovid leida head töötajat!